card

Цахим даалгавар

3 дугаар сарын 2 хүртэл сурагчид гэрээр хийж давтах цахим даалгавар, хичээлүүд

Улсын Онцгой Комиссоос өмчийн хэлбэр үл харгалзан 3 дугаар  сарын 2 хүртэл ерөнхий боловсролын бүх сургуулиудын сургалтыг түр хугацаагаар зогсоосон билээ. Сургууль дээр ямар нэгэн сургалт, давтлага явагдахыг хориглосон бөгөөд уг хугацаанд сурагчид БСШУСЯамнаас зохион байгуулж буй телевизийн онлайн хичээлийг үзнэ. Мөн доорхи линкээс манай сургуулийн багш нарын бэлдсэн зарим хичээлүүдийн даалгаврыг татан авч энэ хугацаанд гэртээ хийх болно. Уг даалгаврууд нь 2 дугаар сарын 3-аас эхлэн 4 долоо хоногийн даалгаврууд болно.

  Анги Хичээл Татах
1 1-р анги Монгол хэл энд дарж татаж авна уу
2 1-р анги Математик
3 1-р анги Writing энд дарж татаж авна уу
4 2-р анги Монгол хэл энд дарж татаж авна уу
5 2-р анги Математик
6 2-р анги English энд дарж татаж авна уу
7 2-р анги Reading энд дарж татаж авна уу
8 3-р анги Монгол хэл энд дарж татаж авна уу
9 3-р анги  Математик
10 3-р анги English энд дарж татаж авна уу
11 3-р анги Reading энд дарж татаж авна уу
12 4-р анги Монгол хэл энд дарж татаж авна уу
13 4-р анги Математик
14 4-р анги English  энд дарж татаж авна уу
15 4-р анги Grammar энд дарж татаж авна уу
16 4-р анги Reading энд дарж татаж авна уу
17 5-р анги Монгол хэл энд дарж татаж авна уу
18 5-р анги Математик
19 5-р анги English энд дарж татаж авна уу
20 5-р анги Grammar энд дарж татаж авна уу
21 5-р анги Reading энд дарж татаж авна уу
22 6-р анги Математик энд дарж татаж авна уу
23 6-р анги Үндэсний бичиг энд дарж татаж авна уу
24 6-р анги Уран зохиол
25 6-р анги Физик энд дарж татаж авна уу
26 6-р анги Түүх энд дарж татаж авна уу
27 6-р анги  Биологи энд дарж татаж авна уу

28

6-р анги English энд дарж татаж авна уу
29 6-р анги Grammar энд дарж татаж авна уу
30 6-р анги Reading энд дарж татаж авна уу
31 6-р анги Writing энд дарж татаж авна уу
32 7-р анги Математик энд дарж татаж авна уу
33 7-р анги Физик

1-р хэсэг энд дарж татаж авна уу 

2-р хэсэг энд дарж татаж авна уу

34 7-р анги Түүх энд дарж татаж авна уу
35 7-р анги Газарзүй энд дарж татаж авна уу
36 7-р анги Нийгмийн Ухаан энд дарж татаж авна уу
37 7-р анги Монгол хэл энд дарж татаж авна уу
38 7-р анги Уран зохиол
39 7-р анги Үндэсний бичиг
40 7-р анги Grammar энд дарж татаж авна уу
41 7-р анги Биологи энд дарж татаж авна уу
42 7-р анги Vocabulary энд дарж татаж авна уу
43 7-р анги English энд дарж татаж авна уу
44 7-р анги Literature  
45 7-р анги Writing энд дарж татаж авна уу
  7-р анги Орос хэл  энд дарж татаж авна уу
46 8-р анги Математик энд дарж татаж авна уу
47 8-р анги  Физик энд дарж татаж авна уу
48 8-р анги Монгол хэл энд дарж татаж авна уу
49 8-р анги Уран зохиол
50 8-р анги Үндэсний бичиг
51 8-р анги Түүх энд дарж татаж авна уу
52 8-р анги Газарзүй энд дарж татаж авна уу
53 8-р анги Нийгмийн Ухаан энд дарж татаж авна уу
54 8-р анги Биологи энд дарж татаж авна уу
55 8-р анги English энд дарж татаж авна уу
56 8-р анги Grammar энд дарж татаж авна уу
57 8-р анги Vocabulary энд дарж татаж авна уу
58 8-р анги Literature  
  8-р анги Орос хэл энд дарж татаж авна уу
59 9-р анги Математик

1р хэсэг энд дарж татаж авна уу

2р хэсэг энд дарж татаж авна уу

60 9-р анги Физик энд дарж татаж авна уу
61 9-р анги Монгол хэл энд дарж татаж авна уу
62 9-р анги Түүх энд дарж татаж авна уу
63 9-р анги Газарзүй энд дарж татаж авна уу
64 9-р анги Нийгэм энд дарж татаж авна уу
65 9-р анги Биологи энд дарж татаж авна уу
66 9-р анги English  
67 9-р анги Vocabulary энд дарж татаж авна уу
68 9-р анги Literature энд дарж татаж авна уу
69 9-р анги Grammar энд дарж татаж авна уу
  9-р анги Орос хэл энд дарж татаж авна уу
70 10-р анги Математик энд дарж татаж авна уу
71 10-р анги Физик энд дарж татаж авна уу
72 10-р анги Уран зохиол энд дарж татаж авна уу
73 10-р анги Үндэсний бичиг
74 10-р анги Түүх энд дарж татаж авна уу
75 10-р анги Нийгэм энд дарж татаж авна уу
76 10-р анги Газарзүй энд дарж татаж авна уу
77 10-р анги Биологи энд дарж татаж авна уу
78 10-р анги TOEFL

1-р хэсэг энд дарж татаж авна уу

2-р хэсэг энд дарж татаж авна уу

79 10-р анги Vocabulary  
80 10-р анги Science энд дарж татаж авна уу
81 Бүх анги Биеийн тамир энд дарж татаж авна уу