card

Эрхэм Зорилго

Боловсролын хөгжлийн чиг хандлага нийгмийн үнэлэмжинд нийцсэн дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц чанартай боловсролыг олгож, дэвшилтэт технологи, шинэлэг арга барилыг нэвтрүүлэн нийгэмд шударгаар өрсөлдөж, ирээдүйд бие даан сурч амьдрах чадвартай бие хүнийг төлөвшүүлэхэд оршино.